Under morgonen den 20/12 gick Söderköpings kommun ut med information att vattnet i Söderköpings tätort kan innehålla spår av bakterier. Allt dricksvatten skall därför kokas enligt kommunens rekommendationer. För uppdateringar besök Söderköpings kommuns hemsida: www.soderkoping.se