Information & Tips

Felanmälan

Allt som har med felanmälan att göra finns under menyvalet Felanmälan på vår hemsida.

Tips

Hemförsäkring

Glöm inte att teckna hemförsäkring. Om ni inte gör det och råkar åsamka lägenheten och/eller huset skada, så kan ni bli ersättningsskyldiga. Hemförsäkring är bra att ha även för andra saker. Ofta ingår exempelvis reseförsäkring. Som hyresgäst hos oss har ni extra bra erbjudande från Länsförsäkringar.

Uppsägning

Uppsägningstiden på bostadslägenheter är tre månader från nästkommande månadsskifte.

Om du vill säga upp din lägenhet gör du på ett av följande sätt:

  1. Använd blanketten ”Uppsägning av lägenhet” som du finner i länken nedan.
  2. Använd rutan ”Överenskommelse om avflyttning” i ditt hyresavtal, denna finner du på sista sidan.

Skicka sedan signerad uppsägning via post till följande adress:

Gunnar Gunnarssons Fastighets AB
Saltängsgatan 25
602 22 Norrköping

Vill du maila in din uppsägning kan detta göras till Asa@bygg-gg.se. Detta kräver att du har signerat och skannat in uppsägningen.

Andrahandsuthyrning

Vi har skapat ett informationsblad om några viktiga aspekter att tänka på vid uthyrning i andrahand som du finner lite längre ner. Glöm inte att du behöver hyresvärdens godkännande för att både hyra ut i andrahand och för den personen du hyr ut till.

Flyttstädning

När du flyttar tänk på att lägenheten skall vara städad och rengjord. Glöm inte balkong och förrådsutrymme.

Regler

Nedan följer ett antal regler. Detta är inte ett komplett regelverk utan endast ett förtydligande av vissa punkter.

Tvättstuga

Tvättstuga bokas i förväg. Man får inte nyttja tvättstugan annat än den tid man bokat. Om någon är sen till sin tvättid så innebär det inte att tvättstugan är ledig. Den som har bokat har rätt till sin tid.

Man får inte tvätta mattor och filtar i maskinerna. Om ni har textilier med mycket damm eller hår, exempelvis hundhår, måste detta avlägsnas innan tvätten läggs i maskinen.

Var noga med att rengöra damm-filter i torktumlare efter varje användning.

Hyresgästen skall själv städa tvättstugan efter varje tvättpass.

Ljud & störning

Generellt gäller att det inte får förekomma hög musik eller andra störande ljud före kl. 07:00 eller efter kl. 22:00.

Om ni skall ha en tillställning och vet att det finns risk för att ni kan störa grannar, prata med dem och kom överens. Om ni inte kommer överens, är det ovan angivna regler som gäller.

Hyresgästens vårdplikt

Hyresgästen har enligt hyreslagen lagstadgad skyldighet att vårda lägenheten väl samt att verka för lägenhetens bästa.

Om hyresgästen upptäcker fel och brister skall dessa anmälas. Om felet eller bristen är av sådan art att skadan förvärras om den inte anmäls, kan hyresgästen bli ansvarig och ersättningsskyldig vid utebliven anmälan.

Om en hyresgäst, eller dennes besökande, av någon anledning råkar smutsa ner onormalt mycket, åligger det hyresgästen att själv städa. Detta gäller även allmänna ytor såsom trapphus, entré, källare, vind och gård. Om en hyresgäst inte gör detta omedelbart, blir hyresgästen betalningsansvarig för städkostnaderna.

Återigen vill vi påminna om hyreslagen. En hyresgäst ansvarar för samtliga i lägenheten boende, gäster och besökande.

Abonnemang

I hyran ingår normalt vatten, värme och ett grundutbud av Tv-kanaler om inte annat anges i Ert hyresavtal. Övrig service köper hyresgästen själv.

El-abonnemang

El-abonnemang tecknar hyresgästen själv hos valfri el-leverantör. Glöm inte att teckna abonnemang innan ni flyttar in. Glöm inte att säga upp abonnemanget i god tid innan ni flyttar ut.

Analog telefoni

I varje lägenhet finns ett traditionellt telefon-uttag. Vill ni ha analog telefon, kan ni beställa det av valfri leverantör. (Detta brukar dock vara lite dyrare än att beställa IP-telefoni. Se Internet, digital-TV och IP-telefoni.)

Internet, digital-TV och IP-telefoni

I varje lägenhet finns ett data-uttag. Via datauttaget kan ni få internet, digital-TV och IP-telefoni från Telia. Läs mer om dessa tjänster på www.telia.se. För beställning, kontakta Telia 020-755 766.

Analog TV

Analog TV I varje lägenhet finns ett vanligt antenn-uttag med kabel-TV från Telia. Här ingår ca: 15 tv-kanaler som sänds analogt. Dessa är gratis och ingår i hyran. (Se föregående för digital-TV) (Gäller ej Storängsparken 1-5 eller Albrektsvägen 17-21)