Vi har 2022-05-19 förvärvat en bostadsfastighet på Hallandsgatan 4-6 i Norrköping. Fastigheten byggdes 1939 och har 10 lägenheter om totalt 432 kvm.