Norrköping Kantorn 2 AB har i februari i år förvärvat fastigheten Kantorn 2 som är ett hyreshus bestående av tio bostadslägenheter.