Vi har förvärvat en bostadsfastighet på Johan III:s väg 17 A-F och 19 A-F i Vadstena genom förvärv av aktierna i bolaget Vadstena Susenborgshagen 2 AB. Fastigheten byggdes 1997 och har 12 lägenheter om totalt 1040 kvm och ligger precis intill Vättern.