Vi har 2022-05-31 förvärvat en bostadsfastighet på Rundelsgatan 12 i Linköping. Fastigheten byggdes 1950 och har 8 lägenheter om totalt 485 kvm.